• ircc30

Pantropical climate interactions

2019년 7월 26일 업데이트됨

by Wenju Cai, Lixin Wu*, Matthieu Lengaigne, Tim Li, Shayne McGregor,

Jong-Seong Kug, Jin-Yi Yu, Malte F. Stuecker, Agus Santoso, Xichen Li,

Yoo-Geun Ham, Yoshimitsu Chikamoto, Benjamin Ng, Michael J. McPhaden, Yan Du,

Dietmar Dommenget, Fan Jia, Jules B. Kajtar, Noel Keenlyside, Xiaopei Lin,

Jing-Jia Luo, Marta Martín-Rey, Yohan Ruprich-Robert, Guojian Wang,

Shang-Ping Xie, Yun Yang, Sarah M. Kang, Jun-Young Choi, Bolan Gan, Geon-Il Kim,

Chang-Eun Kim, Sunyoung Kim, Jeong-Hwan Kim, Ping Chang


Journal

Science, Vol. 363, Issue 6430, eaav4236 DOI: 10.1126/science.aav4236


Year

2019

조회 11회

최근 게시물

전체 보기

Irreversible Climate Change Research Center

605 Advanced Science&Technology Center, Yonsei University
50 Yonsei-Ro, Seadaemun-Gu, Seoul, South Korea, 03722

☎ +82-2-2123-4590

트위터_blue.png